Pszichológiai tanácsadás

A tanácsadó szakpszichológus  a tanácsadás eszközeivel a pszichológia sajátos lehetőségeire támaszkodva segítséget tud nyújtani

 • -egyéni életvezetési problémák megoldásához, 

 • -az életszerepek optimalizálásához, 

 • -az emberi tanulás, kommunikáció, viselkedésváltozás, fejlődés

Az egyéni pszichológiai konzultáció alkalmas:

 • -új szemléletű, az egyének és csoportok döntéseit, problémakezelési kompetenciáját, konfliktus-megoldó önállóságát és önfejlesztő képességeit is felszínre hozó tanácsadási feladatkör ellátására,

 • -az életvezetés egészét átfogó, illetve specializációjának megfelelő területeken: a pályaválasztási és pályaváltási döntésekben, a pályafejlődés, tehetség kibontakoztatásának támogatásában,

 • – a különféle életvezetési krízisek, valamint a családi és párkapcsolati problémák megelőzésében és megoldásában.

A pszichológiai tanácsadás fókuszába

a tipikus életstresszorok és azok a súlyos kimenetelek kerülnek, amivel a személy egyénileg, családban, csoportban és  szervezetben egyaránt küzdhet. A tanácsadó szakpszichológusok segítik a személyt a fizikai, érzelmi és a mentális egészség javításában, a jóllét-érzésében, enyhítik a distressz érzését és oldják a krízist.

A tanácsadó szakpszichológus munkaterülete olyan problémák kezelését jelenti, mint különböző kapcsolati nehézségek, benne

 • -házassági és családi helyzetek,
 • -stressz-kezelés és megküzdés a negatív életeseményekkel,
 • -a személyes/társas alkalmazkodás nehézségeinek segítése,
 • -visszatérő kapcsolati nehézségek oldása,
 • -döntéshozatal a karrierről, a munkáról,
 • -az iskola-munka-nyugdíj átmeneteinek segítése,
 • -tehetséggondozás, tanulási és készségdeficitek kezelése,
 • – testi fogyatékosság, betegség vagy sérülésekhez való alkalmazkodás segítése,
 • -szervezeti problémák kezelése.